Nytt drikkevann gir nye skimuligheter

Postet av Lommedalens IL den 29. Nov 2018

- "Lommedalens IL har i mange år hatt en drøm". 

Nå kan drømmen om 400m lenger skibakke gå i oppfyllelse, 
hvis alle parter omforenes om potensialet.I flere år har vi som står på ski og trener i Lommedalen Skisenter hatt en drøm om å forlenge Krydsbybakken. Nå i år har det oppstått en mulighet til å få realisert dette prosjektet på en meget kostnadseffektiv og miljøvennlig måte. 


- Oslo skal få nytt drikkevann

I forbindelse med at Oslo Kommune etablerer ny vannforsyning i Holsfjorden, skal det bygges en vanntunnel som skal gå under Lommedalen, i retning Huseby i Oslo vest. Vanntunnelen genererer overskuddsmasser av stein og noe av steinmassene er planlagt deponert i Lommedalen. Vi i Lommedalen idrettslag har nå sett en gylden mulighet til å få på plass en miljøvennlig, kostnadseffektivog aktivitetsrettet løsning. Hvis tverrslaget fra vanntunnelen blir besluttet lokalisert i området ovenfor toppen av den eksisterende løypen i Lommedalen Skisenter, kan vi få mulighet til å forme terrenget mellom skisenteret og Trulsrudkollen. Dette området er allerede satt av til fremtidige idrettsformål i kommunens plandokumenter.


- Ca. 400m lengre bakke

Vi kan da forlenge dagens heis og bakke videre til Trulsrudkollen som er 388 meter høy. Vi kan da legge til rette for en 1000 meter lang bakke med mer enn 80 ekstra høydemeter. Dette blir totalt ca. 225 meter fall og vil gjøre at Lommedalen idrettslags eget skisenter, vil kunne sammenlignes med eksempelvis Valdres Alpinsenter. Dette vil gi langt større rom for aktivitet for barn og unge i nærområdet. Det vil gi både vår breddeidrett og elitesatsing et fantastisk anlegg med mulighet for en rekke nye og utvidede aktiviteter. Høydeforskjellen mellom topp og bunn i skisenteret vil dessuten åpne for flere brukergrupper og mer egenorganisert idrett. Det er flere fordeler ved den løsningen vi ser for oss. Denne løsningen vil være spesielt miljøvennlig.  


Ingen transport opp og ned bakken

Steinmassene kan anbringes umiddelbart i det området de skal anvendes, uten transport på beferdet vei. På denne måten elimineres støy og støvfaktoren ved transport til glede for folk på Bærums Verk og i Lommedalen. Samfunnsnytten vil på denne måten bli helt unik. Steinmassene fra Oslos vannforsyningsprosjekt blir da grunnlaget for et unikt idrettsanlegg for våre barn og unge.  Den alpine skiidretten får sin "storbakke" i Bærum og overskuddsmassene trenger ikke å bli fraktet på veiene våre.


- Kommunikasjon med de lokale er veldig viktig

Lommedalens idrettslag ønsker å samarbeide på beste vis med grunneiere og andre berørte i denne sake, slik at vi sammen kan se på denne store muligheten. Vi håper også at alle lokale deler vårt engasjement og interesse rundt denne drømmen, og kan bidra på sosiale medier med å dele og like all info som kommer ut. Sosiale medier har blitt et viktig verktøy for å fremme budskap til resten av folket, og vi skal informere alle i Lommedalen hva som skjer vedrørende dette prosjektet. 

Vi i Lommedalen idrettslag har store drømmer, og vi krysser fingrene for at akkurat denne kan realiseres.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.