Årsmøte 22.mars

Postet av Lommedalens IL den 14. Mar 2018

Vi minner om årsmøte, torsdag 22.mars kl.19:00 i klubblokalet i Lommedalshalen.


Dagsorden til årsmøtet i Lommedalens Idrettslag torsdag

22. mars 2018 kl. 19.00 i klubblokalet i Lommedalshallen   

Til behandling:   

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
 4. Behandle Lommedalens IL årsmelding 2017, herunder gruppenes årsmeldinger.
 5. Behandle Lommedalens IL regnskap 2017 i revidert stand.
 6. Behandle innkomne forslag og saker:
  Kommet inn 1 sak: Opprettelse av basistreningsgruppe.
 7. Vedta idrettslagets budsjett for 2018.
 8. Behandle prosjekt mandatet for Breddeidrett senteret.
 9. Behandle Lommedalens IL organisasjonsplan.
 10. Foreta følgende valg
  a) Leder og nestleder
  b) 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
  c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan jf. pkt. 10
  d) 1 revisor
  e) Årsmøtet gir styret fullmakt til å utnevne de som skal representere idrettslaget på tinget    eller organisasjoner idrettslaget er tilsluttet og gis fullmakt til å ta økonomiske beslutninger innenfor de budsjettrammer som ble vedtatt på årsmøtet.
  f) Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

Last også ned dagsorden her.

- Regnskap 2017 og årsrappport kan fåes tilsendt ved henvendelse til lil@lil.no


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.