Bærum kommune med oppdaterte retningslinjer for organisert trening

Postet av Lommedalens IL den 29. Mai 2020

Da har vi mottatt oppdaterte reningslinjer fra Bærum kommune. Dette er noen av hovedpunktene, resten kan man lese 

 • Det tillates nå at barn og unge opp til og med 19 år kan trene innendørs og utendørs med mindre avstand enn 1 meter i grupper på inntil 20 personer. 
 • Unntaket fra anbefalingen om en meters avstand gjelder kun for trening og idrettsaktiviteter. Idrettsarrangementer, som kamper, cuper og stevner, reguleres av covid-19-forskriften §13. Der er det krav om minst 1 meters avstand og inntil 50 personer. 
 • Det forutsettes grundig renhold av alle kontaktpunkter (f.eks. håndtak, målstolper, baller, blinker, hekker, mm) i forkant og etterkant av aktiviteten. 
 • Innendørs trening kan tillates med inntil 2 treningsgrupper i normalidrettshall av gangen . 

 

Last ned hele den Bærum kommunes oppdaterte retningslinjer.

Retningslinjer idrettsanlegg <--- Last ned0 Kommentar

Lommedalens Idrettslag ønsker alle medlemmer en riktig flott 17.mai feiring

Postet av Lommedalens IL den 17. Mai 2020

Lommedalens Idrettslag ønsker alle medlemmer en riktig flott 17.mai feiring.


0 Kommentar

Alle fire tilbudene kjøres som normalt i Lommedalsuka.

Postet av Lommedalens IL den 15. Mai 2020

Alle fire tilbudene kjøres som normalt i Lommedalsuka.

- Vi åpner også opp for påmelding til Tine Fotballskole i begge ukene i Lommedalsuka. Som alle sikkert vet vil det også være noen retningslinjer under fotballskolen, og dette vil vi komme ut med nærmere oppstart. Det blir allikevel en flott uke med fotballøvelser, mestring og masser av latter.

- *Breddeidretten gjennomføres i uke 26 og 33 på lik linje med tine fotballskole, med restriksjoner. Her vil vi det gjennomføres ulike idretter som ikke bryter med idrettenes retningslinjer. Noen av idrettene vil være, golf, SUP (Stand Up Padling), sjakk, tennis og mye mer.

- Kultur/Drama tilbudet har det allerede kommet flere påmeldinger før "Corona-pausen". Vi åpner nå igjen for flere påmeldinger.

- Fotballcampen vil også bli gjennomført som normalt i uke 26. Eneste er at i uke 26 vil det være et begrenset antall plasser ved påmelding. Det fotballgruppen gjør da, er å åpne for en ny camp i uke 32. Meld deg på ved link under.

Meld dere på, så gleder vi oss til en super uke.
Lommedalsuka - Uke 26
https://www.superinvite.no/#/invitation/12fb63ba1566cb03484e1e5e290a73f4


Lommedalsuka - Uke 33

https://www.superinvite.no/#/invitation/a7b23e6eefbe6cf04b8e62a6f0915550


Fotaballcamp - Uke 32
https://www.superinvite.no/#/invitation/437d46a857214c997956eaf0e3b21a55


*Ettersom situasjonen er litt annerledes i år, informerer vi alle som ønsker å delta på breddeidrett at aktiviteten kan avlyses hvis antall deltakere er for lav. Husk å meld dere på breddeidrett innen 8.juni. Da har vi god tid til å gi beskjed hvis den må avlyses. Vi vil selvfølgelig tilbakebetale påmeldingavgift.


0 Kommentar

Årsmøtet 2020 i Lommedalens Idrettslag

Postet av Lommedalens IL den 11. Mai 2020

Årsmøtet 2020 i Lommedalens Idrettslag

avholdes

torsdag 11. juni kl. 19.00 i klubblokalet i Lommedalshallen

 

Til behandling: 

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
 4. Behandle Lommedalens IL årsmelding 2019
 • herunder gruppenes årsmeldinger.
 • herunder en redegjørelse om sammenslåingen av LIL og VBIF
 1. Behandle Lommedalens IL regnskap 2019 i revidert stand.
 2. Behandle innkomne forslag og saker.
 3. Fastsette medlemskontingent for 2021.
 4. Vedta idrettslagets budsjett for 2020.
 5. Redegjørelse for sammenslåingen av VBIF og LIL
 6. Behandle Lommedalens IL organisasjonsplan.
 7. Foreta følgende valg
  a) Leder og nestleder
  b) 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
  c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan jf. pkt. 10
  d) 1 revisor
  e) Årsmøtet gir styret fullmakt til å utnevne de som skal representere   idrettslaget på tinget eller organisasjoner idrettslaget er tilsluttet og gis fullmakt til å ta økonomiske beslutninger innenfor de budsjettrammer som ble vedtatt på årsmøtet. 
  f) Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

 

Forslag som ønskes behandlet på Årsmøtet, må være hovedstyret i hende senest 

tirsdag 26. mai. Alle innkommende saker vil bli lagt ut på vår nettside. 

 

Alle dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet på våre nettsider eller ved henvendelse til lil@lil.no 


Med vennlig hilsen

Lommedalens IL

Ole Reistad

Styrets leder
0 Kommentar

Gradvis oppstart, fortsatt store begrensninger

Postet av Lommedalens IL den 9. Mai 2020

Gradvis oppstart, fortsatt store begrensninger

Aller først - TAKK! Vår erfaring er at alle medlemmer har gjort sitt beste for å bidra til å overholde de rammene LIL har satt selv på trening og aktivitet. Nå tar idrettslaget nye steg mot mer aktivitet, men det er fortsatt store begrensinger på hvor mange vi kan være og hva vi kan gjøre i LILs anlegg. Hovedstyret ønsker å bidra til aktivitet, så alt vil bli gjort for å legge til rette og planlegge.

I korte trekk – som tidligere MÅ vi følge Folkehelseinstituttets smittevernregler; håndvask og fysisk avstand. I utendørsanlegg er nå egenorganisert aktivitet tillatt, for idrettslaget kan vi ha treningsgrupper på inntil 20 personer med minst en meters avstand. Fotballmålene låses opp fra 11. mai og fremover og vi får nå nettene på plass. Det er bra!

For våre idrettshaller er situasjonen en annen – LIL må bruke neste uke for å finne ut hvordan aktivitetene kan gjennomføres på en god måte, i tett kontakt med Bærum kommune. Ved de fleste skoler i kommunen skal idrettshall/gymsal benyttes til ordinær undervisning og de vil i den forbindelse ikke kunne åpnes for aktivitet på kveldstid og i helger. Hvis vi får anledning til det, vil vi prøve ut treninger i tråd med kommunale retningslinjer og de spesifikke retningslinjene for hver enkelt særidrett.

Til slutt – takk til ansatte, i arbeid som permitterte! Det er mange av dere, dere har måttet være litt politi og litt helsepersonell – eller så har dere bare vært hjemme som så mange andre av oss. Vi nærmer oss en normalsituasjon, men det er et godt stykke igjen, som dere alle skjønner.

 

Takk også til dere medlemmer som lojalt holder dere til rammene vi setter, tar en tur ‘Over skog og hei’ – og viser tillit ved å være medlemmer, støtte opp med treningsavgifter og påmeldinger selv om usikkerheten er stor – ingen medlemmer, intet idrettslag!

 

Mvh

Ole Reistad

Styreleder

932669080 Kommentar

LOMMEDALEN FYA – FOTBALL INNKALLING TIL ÅRLIG MØTE

Postet av Lommedalens IL den 4. Mai 2020

LOMMEDALEN FYA – FOTBALL

INNKALLING TIL ÅRLIG MØTE

Årlig møte for Lommedalen fotball avholdes som videomøte tirsdag 12.05.20 kl. 20.00.

De som ønsker å delta på møtet må melde fra om dette til undertegnede på es@attivo.no senest søndag 10.05.20 kl. 20.00.  Det blir etter dette sendt ut innkalling til teamsmøte til de som har meldt seg på.

Saker på møtet :

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Valg av dirigent og referent
 3. Valg av noen til å signere referat
 4. Gjennomgang av regnskap for FYA med tilhørende underregnskap for året 2019
 5. Gjennomgang av årsberetning for FYA for 2019
 6. Innstilling av fotballavgift for 2020
 7. Informasjon og status ifm. corona
 8. Informasjon om baneprosjekt/undervarme
 9. Innstilling av styre for FYA for 2020.
 10. Eventuelle saker som ønskes fremmet fra FYA til årsmøte i hovedstyret.

Saker som ønskes behandlet under sak 10 må fremmes til leder i FYA senest innen søndag 10.05.20 kl. 20.00 på e-post til es@attivo.no .

 

Mvh,

Espen Strand - Mobil : 46 62 82 180 Kommentar

Påskekonkurransen - Vinnere!

Postet av Lommedalens IL den 1. Mai 2020

Vinnere av påskekonkurransen

- Hovedpremie (Hoka joggesko levert Verket sport, verdi 1699,-)
Andre Jensen

- 2 stk. suppe (levert Brunkollen)
Anne Mette Hollan

- 4 stk. skoleboller (levert Brunkollen)
Hilde Alfstad

- LILs turpakke
Runa Systad


Ettersom påmeldingen til denne konkurransen gikk over all forventning har vi bestemt oss for å endre noe på premiereglementet vårt. Les mer om dette på: http://www.trimpoeng.no/i/lommedalenil/
0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline